مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.

آدرس  : لرستان – خرم آباد – ابتدای ۶۰ متری شهید شفیع‌پور –  ناحیه بسیج دانشجویی استان لرستان – دبیرخانه کنگره شهدای دانشجوی لرستان 
تلفن :۳۳۴۸۱۴۱-۰۶۶۱  و  ۳۳۳۳۶۲۷۲-۰۶۶  فکس:  ۳۳۳۳۶۲۷۳-۰۶۶
کد پستی : ۱۱۱۱۱-۶۸۱۳۶

آدرس ایمیل :

shohadayedaneshjoo@gmail.com

info@shohadayedaneshjoo-lorestan.ir