مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: ازنا
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

اين وعده خداست و به هوش باشيد كه در مصاف با مشكلات و فتنه ها و امتحانات صبر و طاقت از كف ندهيد، و زبان به كفران اين نعمات باز نكنيد ،كه حجت بر همه تمام شده و راه توجيهي در قيامت نخواهد بود . واين حيف نيست كه انسان از علماء، عارفان، و معلمان اخلاق دست بردارد و متوسل به يك مشت كاهل نماز و مسلمان نما و وابستگان به ظواهر دنيوي و منافقين شود . دوستان و همدرسان عزيز ، جوانيتان را دريابيد،و توشه از بهر نجات يافتن بر گيريد و هوشيارباشيد كه آن را بيهوده و باطل هدر ندهيد ،كه در چنين زماني هدر دادن عمر گرانمايه و به دنيا پرداختن كاري عاقلانه نبوده و نيست…