مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1339
محل تولد: خرم آباد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: حمله موشکی

خاطرات دانشجو شهيد احمد مارابي بيرانوند
از اوايل انقلاب عشق به امام خميني (ره)داشت هميشه جوياي اطلاعات و پيام امام بود.با همكاري گروههاي حزب مسلمان همراه بود و پيام امام را به مردم ميرساند و از شور و عشق انقلاب در كوچه و خيابان شعار الله اكبر خميني رهبر بر پا ميكرد و اولين نفر با پرچمي در دوش ميگرفت و چند مرتبه گارديها با شليك گلوله در خيابانها در عقب شان مي افتادن چه در خيابانهاي اسدآبادي و چه در خيابان انقلاب و مطهري همه جا شب و روز در شور و شوق انقلاب بود.وي با عشقي كه به عبادت و عمل خوب داشت در رشته الكترونيك مشغول بود.به حقيقت سختيها را به صبر و استقامت ميگذرانيد و در نماز جماعت در مسجد آيت الله مدني شركت ميكرد با روحانيون حوزه علميه خرم آباد همراه و شركت ميكرد و به پنهاني خود را داوطلب در پادگان حمزه تيپ امام حسن 4 بسيج شد ومشغول خدمت بسيجي.شبها در مسجد چه مسجد امام رضا (ع) نگهباني همراه گروههاي مقاومت خدمت ميكرد ودانشجو شهيد احمد مارابي در پادگان باباعباس آموزش اسلحه و تيراندازي آموخت و بعد از چندماه اعزام در جبهه اهواز خدمت كرده تا اينكه داراي سابقه پرونده بسيجي در پادگان امام حسين (ع)دارد و در حال مرخصي به منزل بازگشت حقوق خدمت به شماره حساب امام واريز كرد و در تاريخ 63/12/18 در سه راه اسدآبادي بر اثر حمله موشكي به لقاءالله پيوست.

 

 

 

خاطرات شهيد احمد مارابي به نقل از خواهر شهيد
اوايل انقلاب اسلامي
اولين خاطرات من از برادر شهيدم مربوط به دوران انقلاب و زماني كه ملت ايران در حال تظاهرات برعليه شاه معدوم بودند مي باشد آري آن زمان بنده حدوداٌ كلاس سوم ابتدايي بودم و در آن روز جوانان كوچه ما همراه با برادرم نيروهاي گاردي را به داخل خيابان جلوي منزلمان در خيابان اسدآبادي 14 متري شهيد محمدرضا زندي دخت كههمان روز به شهادت رسيد كشيده بودند و در من در آن روز مشغول عوض كردن و جابجا كردن درب حياط منزلمان بودكه با حمله گارديها چند تن از جوانان به داخل حياط امدند و از راه نردبان گوشه حياط به شت بام رفته و به كوچه‌هاي پشتي فرار كردند و گارديها در اين هنگام چند تير هوايي شليك كرده و سپس يك گاز اشك‌آور به داخل حياط ما انداختند ما گريه مي كرديم و داد مي كشيديم و الله اكبر مي گفتيم.پدرم مقداري جعبه آتش زد و يكي از همسايگان آنرا با دست بلند كرد و به داخل كوچه انداخت و دست او نيز خيلي زخمي شدآري خلاصه يكي از جوانان كه از راه پشت بام به داخل كوچه عقبي رفته بود دور زد و از كوچه‌اي ديگر بيرون امده بود كه نگاه كند انان كه در كمين بودند او را هدف گرفته و يك گلوله به سرش زده بودند و ان جوانان كه شهيد محمدرضا زندي دخت بود و در جا شهيد شد و شربت شهادت نوشيد ما و خصوصاٌ برادرانم از اين جريان كه يك دوست گرامي را از دست داده بودند خيلي غمگين بودند.
راه رجايي بجاست               شور رهائي بپاست
گرچه ز نام اوران ناموري مي رود        بي هنران را بگو گنج هنر زان ماست
گرچه ز ملك هنر باهنري مي رود
دوران روايت عشق دانشجو احمد مارابي بيرانوند
والسلام عليك و رحمت الله و بركاته

اشعار زير بياد دانشجوي شهيد احمد مارابي بيرانوند سروده شده است در تاريخ 64/12/21
اي پدر فرخنده چه داري جز از حال من            از گردش روزگار چه امد بر سر من
مندر فصل جواني بودم چه بلبل اندر چمن     
دريغا من كه در فصل جواني         اجل در كمين فرو ريخت همه بال و پر من
نكردم با حريفان كامراني
روز اجل حسن جوانيم فرو ريخت
همه بال و پر من چه برگ خزان فرو ريخت
برفتم من از دنياي فاني
نچيدم گل ز گلزار جواني
دو كس شد مونسم در اين جهانم
يكي قرآن يكي صاحب الزمانم (عج)

 

 

 

اشعار مناجات نامه شهيد دانشجو احمد مارابي بيرانوند

كه هنگام نماز با خداوند يكتا مناجات مي كردند
اي خدا خوشنودي و رضاي تو مطلب و مقصد من
خاك درت بهشت من مهر رخت سرشت من
عشق تو سرنوشت راحت من رضاي اي خدا راضي
بجز رضاي تو ندارم و منزل به غير از كوي تو نمي طلبم
سوال سواي قرب آستان نمي كنم
روح راحت من در مناجات تو دواي درد من در دست تو است
اي خدا تو اي سراب جگر تشنه من
تو اي خنگ سوزش دل غمديده من
اي خدا تو اي آرام جان غمناك من
اي خدا تو اي شفاي درد دل من
اي خدا مرا از خود منقطع مكن
مرا از درگاه خود مران اي رحيم من اي بهشت من
گر تو را از غيبت چشمي باز شد
با تو گر ذرات جهان همراز شد
با تو مي گويند روزان و شبان
جمله ذرات جهان در نهان
ما سميعيم،بصيريم و با چشم
با شما نامحرمان ما خاموشيم
نطق خاك نطق آب نطق گل
راست محسوب است حواس اهل دل
از جمادي سوي جان جانان شويد
غلغل اجزاي عالم بشنويد
فاش تسبيح جمادات آيدت
وسوه تاويل ايزد آيدت