مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: ازنا
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

پدر عزيزم خدمت شما سلام ميرسانم و اميدوارم كه فرزند  ناشايست خودتان راببخشيد. مي خواهم كه براي مرگ من ناراحت نباشيد . وتو آري   اي پدرعزيزم بايد افتخار كني ،بايد سرافراز باشي كه اين توفيق نصيب  تو شد .حالا تو خودت  ميداني كه با شهادت فرزندت  در برابر اولياءالله رو سفيد و سرافرازهستي وبه تو توصيه مي نمايم كه هرگز ازخدا جدانشوي وهميشه همانطوركه بوده اي رهرو راه حسين و امام (عج)پيرو امام امت باشي

  • 1172892kakc001
    1172892kakc002