مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1345
محل تولد: کوهدشت
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

عزيزانم ، شما را به تقوا دعوت مي كنم زيرا اين دنيا فاني است ، و هر چه باشد به پايان مي رسد ، و دنياي ديگر دنياي جاوداني است . پس چه بهتر است كه تقوا پيشه سازيم و اين را مد نظر داشته باشيم كه خدا دين خود را منزه مي كند .ولي ما خود احتياج به جهاد داريم . در ضمن اگر جنازه ام به دستتان افتاد و خدا اين توفيق را نصيبم كرد .مرا در بهشت زهرا دفن كنيد . لباس سياه نپوشيد و اگر خواستيد بپوشيد براي سيد الشهداء بپوشيد و فراموش نفرمائيد كه شهيد سعيد است و شهادت سعادت . بنابراين به هيچ وجه ناراحت نباشيد . در پايان از كليه اقوام خدا حافظي مي كنم ، به اميد پيروزي اسلام بر كفرجهاني…