مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: خرم آباد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

خاطرات شهيد حسين محمد خاني از همرزم شهيد
شهيد چهر اي نوراني و نرم خو خوش اخلاق  داراي لطافت و روحي و قلبي و هرگز اهل خشونت نبود و شهيد انساني در كا رفعال  و اخلاق نيكويي و اخلاق و در تلاش براي هدفش ايثارگر و فداكار بود و دوستان و آشنايان شهيد عاشقانه او را دوست داشتند و فروتني و تواضع و خوش قلبي از خصوصيات بارز شهيد بود.

شعری ازشهید حسین محمدخانی
 
زینب بگفتابافغان ای شاه عطشانم                                    مهلاحسین جانم ای نور چشمانم
یکدم عنان آهسته ترای جان جانانم                                    مهلا حسین جانم ای نورچشمانم
مهلا مهلا تا یکدمی آیم بسوی تو                                       بوسم گلوی تو قربان روی تو
بگذار تا دست ترا بوسم برادر جان                                      کزکینه عدوان وزظلم بی پایان
گردد جدا دستت زکین ای ماه تابانم                                    مهلا حسین جانم ای نورچشمانم
می گفت وقت رفتنش بهرتو آب آرم                                     باب وفا دارم
بنگر فرس از تشنگی رخسار مهتابم                                   بر گوچه شد بابم
خورشید تاروتیره شد افلاک لرزان                                      باشد سری رخشان
درخیمگه من منتظر بریدن بابم                                           بر گوچه شد بابم
می خواست تا آب آورد از بهر ما طفلان                                آن خسروی خوبان

 

 

 

شعری ازشهید حسین محمدخانی
1-درجوا نی یادت کردم کسی یادم نکرد                             درقفس جان دادم وصیادی آزارم نکرد
2-بلبل سرچشمه به شکارآمدی                                     یا تشنه به شکارآمدی
3-نه تشنه شدم نه به شکارآمده ام                                 فقط عاشق شدم به درون یارآمدم
4-گلی بودم درایام نوجوانی                                            جوان رفتم نکردم زندگانی
5-خوش آمدی برمزارم نمودی یادم                                   بخوان سوره تا کنی شادم
6-خطی نوشتم با کمال افتخار                                       من بمیرم خط بماندفیادگار

 • 1668998KAKA001
  1668998KAKA002
  1668998KAKA003
  1668998kakc001
 • 1668998kakc002
  1668998kakc003
  1668998kakc004