مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1338
محل تولد: بروجرد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

با سلام و درود به محضر مبارك امام زمان (عج)و امام امت و خانواده هاي محترم شهدا از اين فرصتي را كه به دست اورده ام استفاده نموده و مختصري از مورد شهيد و شهادت را صحبت مي كنم تا بتوانيم انشاء الله با دين و وسيعتر مسائل را در يابيم اگر به آيات قرآني نظري افكنيم مي بينيم كه اياتي از ان اختصاص به شهادت دارد اگر به احاديث و روايات رجوع كنيم باز هم مشاهده مي كنيم كه درباره مقام و مسولت شهيد سخني گفته  شده به جامعه اسلاميمان مي ائيم مي بينيم خدا مال پر شور در اشتياق شهادتند كه گوئي با رسيدن به اين آرمان تمام اهدافشان برآورده شود حال سخن اين است كه از پيش شهادت و شهيد چيست كه اينگونه در مفاهيم اسلامي درخشش خاصي دارد و گويي هاله اي از نور اطراف آن را گرفته است اين چگونه مفهومي است كه هر كس به مقام و درجه ان غافل شود و اسلام آن را معيارهاي خاص خودش شهيد بداند به يكي از عاليترين درجات رسيده است در پاسخ بايد بگوييم كه شهادت مفهوم بسيار مقدسي دارد كه فقط پاكباختگان واقعي مي دانند به آن دست يابند شهيد با فداكاري و از خودگذشتگي خود و با سوختن و خاكستر كردن خود محيط را براي ديگران مساعد مي كند شهيد چون شمعي است كه خونش از نوع سوخته شدن و فاني شدن و نورافكني است تا ديگران در اين نور پرتوي كه به بهاي نيستي او تمام شده بنشينند و آسايش يايند و كار خودشان را انجام دهد وقتي كه در شب نوري و جود نداشته باشد كارها مختل مي شود و هيچ دستگاهي نمي تواند كار خود را انجام دهد پس شهدا هم كه روشني بخش جامعه بشريتند كاري بسيار حساس انجام مي دهند انسان روز كه در پرتو نور خورشيد تلاش مي كند به همه چيز توجه دارد و بجز همان خورشيد كم تازه اگر پرتوافشاني آن نبود همه جنب و جوش ها راكد مي شود شهدا هم شمع هاي فروزنده جامعه بشريتند كه اگر در آن هنگام ظلمت و استبداد و اختناق جامعه را در برگرفته آنها پرتو افشاني نكنند و جانشان را فدا نكنند بشر را به جايي نمي برد پس آنها ظلمت را از بين مي برند همراه با اينكه خودشان فدا مي شوند در عين حال جامعه روشني مي بخشند پس دليل ارزشمند بودن شهيد به خاطر كاري است كه انجام مي دهد و همه گروههاي انساني مديون شهدا هستند شهادت به خاطر اينكه عملي آگاهانه و اختياري است و در راه هدفي مقدس است و از هرگونه انگيزه رياكارانه بدو است قابل تحسين است و افتخارآميز است و عملي ما چون مرگ درآيم يكي همان مرگ طبيعي است و ديگري مرگي است كه در اثر عوامل طبيعي مثل زلزله و سيل و …پيش مي آيد و سوم مرگي است كه پاي يك جنايت در كار است و چهارم مرگي است از قبيل خودكشي و پنچ مرگي است كه شهادت است و شهادت بهترين نوع مرگها است چرا كه آگاهانه و در راه خدا هدفي مقدس است شهادت بسيار ارزشمند است خداوند در قرآن مي فرمايد بهشت داراي 8 در است كه از هر كدام از اين درها افرادي بر حسب درجه ايمان و تقوا ايشان وارد مي شوند و آن دري كه مجاهدين و شهدا در آن وارد مي شوند دري است كه اولياي خدا به جوار قرب الهي نائل مي شوند امير المومنين علي مي فرمايند:خدا شهدا را در قيامت با بهاء و جلالي و با عظمت و نور وارد مي كند كه اگر انبياء از مقابل اينها بگذرد اگر سوار باشند به احترام اينها پياده مي شوند اينقدر خداوند شهدا را با جلالت وارد عرصه قيامت مي كند شهيد به قدري ارزشمند است كه لازم است او را در جامه اي پاك به تربيت مخصوص كفن كنند و اين راه خود راز و رمزي دارد نشانه آن است كه روح و شخصيت شهيد آنچنان پاك و وارسته شده كه در بدنش و در خودش جامه اش اثر گذاشته است اگر بخواهيم مرگ و شهادت را از جنبه فردي بيان كنيم اگر مرگ به صورت شهادت باشد واقعاً يك موفقيت است براي يك شهيد اما از نظر آن اسلام آن طرف سكه را بايد هم ديد عكس العملي كه جامعه در برابر شهيد  نشان مي دهند و به خود شهيد تعلق دارند يعني اين عكس العمل جامعه بيان كننده اين نيست كه براي شخص شهيد مومفقيت يا شكستگي رخ داده چرا كه شهيد خود در اين راه موفقيت حاصل كرده است اما عكس العمل جامعه مربوط به اين است كه مردم در جامعه نسبت به شهيد و جبهه شهيد و نسبت به جبهه مخالف شهيد چه موضعگيري داشته باشد بديهي است كه از نظر پيروان شهيد كه از فيض بهره مند از حيات او بي بهره مانده اند شهادت تاثرآور است ولي بايد توجه داشت آنكه بر شهادت شهيد اظهار تاثر مي كند در حقيقت بر نوعي بر خود مي گريد و ناله مي كند بايد در جامعه ارزش و نام شهيد زنده بماند در روايات مي بينيم توصيه شده است كه بدين ترتيب حسين بن علي سجده است كه خاك تربت او به نماز ارزش مي دهد و اين به ما مي فهماند كه مي بايستي ارزش شهيد را درك كنيم پس خوشا به حال آنانكه لذت رسيدن به قرب الهي را يافتند و شربت شهادت را نوشيدند خدايا به ما توفيق ادامه راه شهدا را عنايت بفرما.خدايا اعمال ما را همواره كننده ظهور آقا امام زمان بگردان.خدايا رهبر كبير ما را پناه خود قرار تا ظهور آقا حفظ كن.خدايا هر چه زودتر پيروزي نهايي را نصيب رزمندگان اسلام بگردان.خدايا معلولين و مجروعين شفاي عاجل و اسرار آزاد بگردان .خدايا شهدا مقامشان عالي است متعالي بگردان و اسلام عليكم و رحمته الله و بر كاته

  • 1153163KAKA002
    1153163KAKA005
    1153163KAKA006
    1153163KAKA007
  • 1153163KAKA008
    1153163kakc001