مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: دورود
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

بسم الله الرحمن الرحيم
 اول از هر چيز  واجبتر  از همه آن است  كه از پدر زحمتكشم  ومادر مهربان و عزيزم مي خواهم  كه من را حلال كنند و   نسبت به آن ها هر چه كوتاهي  و بدي هايي كرده ام من را عفو  و برايم دعا كنند و براي من  طلب مغفرت نمايند  . از برادران  و خواهران خود خواهش  دارم  در اين مدت  كوتاه  زندگي من  اگر  نسبت به شما بدي  كردم  و صنصيحت هاي من مورد  سرزنش  بوده  است براي  رضاي خدا مي خواهم  من راعفو كنيد.
از كليه دوستان  فايل ها و آشنايان  خود حلاليت مي طلبم  و اگر حقي در گردن من داريد  از حقوقشان  مي خواهم كه من را ببخشد . همان طوري  كه امام امت  فرموده است   كه اسلام امروز   احتياج  به شما جوانان  دارد  و من هم به نوبه  خودم بايد  بروم و  دينم را  ادا كن  . در اين نيمه  شب تاريك  كه تاريكي همه جا را فرا گرفته است  و براي حمله برادران  خود را آماده  مي كند  من لازم دانستم  كه جزيياتي  را به  حضور شما مي نويسم .
در اين  لحظه  زندگي  به هيچ چيز فكر نمي كنم  و تنها  به معبود  خود مي انديشم و  مي خواهم به فرمان  امام بزرگوار م اين بيگانه مرد تاريخ  و با الهام گرفتن  از تعاليم  حيات بخش خود اسلام  و  و دين خدا را ياري مي نمام  ميروم كه در دل  سياه شب تفنگم  را بر خصم كافر  نشانه  مي روم  اگر در اين راه به فيض  شهادت نائل شدم كه به آرزويم رسيده ام   ولي در اين  صورت  پدر جان  از شما مي خواهم   و از مادر و برادران و خواهرانم هم همين  طور  كه راي من گريه نكنيد  دل قوي داريد  كه من امانتي    كه از  خدا نزد   شما  بودم  اينك به سويش مي شتابيم  .
پدر جان  هرگز  زحمات  طاقت فرساي  شما را فراموش نمي كنم اميدوارم كه با صبر و استقامت  همانند  كوهي استوار  باشد  .
مادر جان     پب نخوابي هاسي شما  را در جلويي رويم ظاهر كرده ام  و رنج  بي پايان  تو را هميشه  ستايش خواهم كرد برايم دعا كن و طلب مغفرت خدا  رايم نماييد . مادر عزيزم رنج و زحمات  مادريت را مي ستايم و زحمات  بي اندازه ات  را اجر مينهم اگر چنانچه  برگشتم  خدمتگزار تو خواهم  بود در غير اين صورت  مانند زينب شجاع و قوي باش .
برادرم غلام  از تو خواهش دارم كه نصيحت  هاي من را مو به  مو  عمل كن و برادرانت را درست تربيت كن به عنوان  يك الگو در خانواده  با آن ها عمل كن و راه صحيح  را به آن ها عمل كن و راه صحيح را به آن ها بياموز  و نماز جمعه  را فراموش  نكن و لحظه اي  از كمك كردن  به پدرت كوتاهي نكن .
به اميد پيروزي اسلام
والسلام

يادداشت شهيد عباس حاجيوند
بسم الله  الرحمن الرحيم
كلاس ها دانشسرا تربيت معلم  63/9/10 آغاز شدند . از شهر ازنا حدود  10 الي 15 نفر مشغول تحصيل  نمود . حالت خوبي داشتم  و حس مي كنم  دارم عبادت مي كنم .
چون علاق   عجيبي  به شغل معلم داشتم  از اين جهت  سعي كي كردم  بهتر از  روز قبل سرحال تر باشم و يك مورد  من را رنج ميداد . در روز پنج شنبه 63/10/6  بود كه خيلي ناراحت و غمين  بودم فكر زندگي آينده بودم  فكر جبهه  و به فكر رزمندگان  يك لحظه  فكر جبهه به سر من مي زد  و در يك  لحظه  كمبود معلم را در  جامعه حس مي كردم و نمي دانستم كه كدام بهتر است .

  • 1216118kakc001
    1216118kakc002
    1216118kakc003