مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1342
محل تولد: خرم آباد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

ملت عزيز شما را وصيت مي كنم به داشتن ايمان واقعي به خدا و بر پا داشتن نماز آنطور كه شايسته نماز است . متحد و قدرتمند باشيد و همگي در يك راه قدم برداريد و به يك چيز تمسك بجوئيد واعتصموالبحبل الله جميعاٌ ولا تفرقو.

  • 1692752kakc001