مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1347
محل تولد: پلدختر
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

فرازي از وصيت نامه شهيد:
به عنوان بسيجي گمنام مي خواهم چند سطري به آنهائيكه ادامه دهندة خون شهدا هستند به رسم وصيت بنويسم . مي خواهم بگويم كه از دشمن نهراسيد هرچند دشمن از پشتيباني جهان كفر و نفاق برخوردار است ، ما هم خدا را داريم و مي توانيم با توكل به خداوند بر تمام دشمنان غلبه كنيم …