مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1334
محل تولد: دورود
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

فرازهايي از وصيت نامه شهيد فرهاد سربندي
بنام حق
انالله و انا عليه راجعون
ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاٌ بل احياء عند ربهم يرزقون
… يادتان باشد كه من راه حسين ابن علي عليه السلام را انتخاب كرده ام تا شايد در اين راه، خدا خون مرا نيز لايق بداند و با خون مقدس سيد الشهداء عليه السلام پيوند هد، باشد كه بدين طريق رحمتش نيز نصيب گردد.
اين برايم ناراحت كننده نيست كه كشته شوم نگراني من از عدالت خداوند است كه بر تمام اعمالم نظر داشته، دارد و خواهد داشت، زيرا زيباست كه انسان در راه آنكس كه دوستش دارد خود را فنا كند و همه چيز خود را بدهد حتي جان (را). من كه چيزي از خود ندارم هرچه دارم از اوست و تاسفم از اين است كه خيلي دير اين مطلب را دريافتم. اميدوارم كه خداوند اين ديرفهمي را بر من ببخشايد. پدرجان تو هميشه مي گفتي زندگي يعني جنگ بخاطر عقيده و من نيز اين درس را هميشه بهتر از باقي درسها مي دانستم و اكنون كه عقيده سالم و راسخ و خدائي پيدا كرده ام در اين راه مي جنگم… بدانيد در اين راه من هرچه سختي ببينم راضي ترم زيرا كه خداوند رضايتش بر اين است . به مرگ من يا اينكه چگونه كشته شوم نينديشيد، به اين بينديشيد كه چرا كشته شده ام؟ بخاطر چي؟ و به اين بينديشيد كه در اين راه، ما چه بزرگاني (را) كشته داده ايم. به اسلام و خدا بينديشيد… از تمام دوستان و آشنايان به جاي من براي من طلب بخشودگي كنيد
امضاء
فرهادسربندي

  • 1391125kaka002
    1391125kakc001