مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1340
محل تولد: بروجرد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

نامه شهيد محسن گلپايگاني
بسم الله الرحمن الرحيم
خدمت مادر بسيار عزيز و مهربانم سلام عرض ميكنم.اميدوارم كه سالم و سرحال بوده باشيد.باري از حال من هم خواسته باشيد به لطف خدا بد نيستم و سالم مي باشم ميخواستم كه از قول من به اقوام سلام برساني.به آقا ابوالقاسم سلام مي رسانم و سلامتي اش را از خدا خواهانم.به همگي خويشان خود منجمله حاج آقا دائي و فرزندشان آقا مجتبي و خانمشان و مادرشان به آقا مصطفي و سهيلا خانم سلام مي كنم و از خدا خواهانم كه فرزندشان راضيه خانم سالم باشد.به حاج آقا محمود و كليه وابستگان به ايشان سلام مي كنم.مادر عزيزم از قول من به خاله و آقا مطهري سلام برسان…
مادر بزرگوارم الان كه من اين نامه را مي نويسم ساعت هفت و نيم شب مي باشد و از يك محلي كه در اطراف انديمشك است برايتان نامه مي نويسم.در دوشنبه به تاريخ 1362/11/25 يك عده كثيري از جنگجويان جان بركف از تمام نقاط ايران در اينجا جمع شده اند و مشغول به آماده شدن براي فتح نهايي هستند.يك عده از انسانهايي هستند كه اين توجه خودشان به دنيا را،اين ميل به دنيا را قطع كردند از وجودشان و متوجه به لقاءالله و حضور در محضر رب شده اند.حيات واقعي بشر در اينست.اگر انسان موفق بشود به اينكه اين علاقه به دنيا را از دلش بيرون بكند و يكسره به خداي تبارك و تعالي متوجه بشود و فعاليتش در دنيا براي اين باشد كه احكام الله جاري بشود در زمين و اين مستضعفين غلبه پيدا بكند بر خود شيطان يك چنين انساني كه موفق بشود به اين معنا او از كساني است كه به هدف خودش رسيده است و صاحب نفس مطمئن شده است و شايستگي حضور در ضيافه الله را پيدا كرده است.دل اگر نه،دل ببندد به دنياي فاني و برود دنبال اينكه پول جمع كند و خانه و پارك و ماشين جمع كند و تمام فكرش متوجه به اينها باشد اين فرد از كاسني است كه عمرش را كه خدا به او بخشيده بود به هدر داده است.مادر عزيز و بزرگوارم من از خدائيكه آسمانها و زمين و آنچه كه مابين آنهاست را خلق كرده است خواهانم كه ما را جز آن دسته كه خدا آنها را دوست دارد قرار بدهد تا بلكه بتوانيم با انبياء الله و اولياء الله و شهداي راه خدا همنشين شويم در آن به بهشتهاي كه خدا درست كرده است براي عاشقانش.به راستي كه اين است فوز عظيم.مادر عزيزم براي اينكه آدم اينطور بشود بايد كار كند.بايد زحمت بكشد با هواهاي نفس خودش مبارزه كند.بايد خودش را به ادب الهي مودب كند و بهترين جا براي اينكار جبهه هاي نور است اينجا دانشگاه واقعي است.درسي كه اينجا داده ميشود اينست كه راه رسيدن به بهشت از كجا است و بايد انسان چكار كند درس مراجع به اين است درس جهاد است.كه ما توفيق آن را يافته ايم كه پاي صحبت معلماني قرار بگيريم كه اين معنا را درس مي دهند.دعا كنيد كه شاگردان خوبي باشيم.مادر مومن و عزيزم دعا كنيد به امام عزيزم با تمام وجود
در پايان يك آيه از قرآن مجيد برايت مي نويسم با معني بخواني البته معني را تنها مي نويسم چون جا نيست:«اگر يك نفر يك جايي باشد اينطور نيست كه خودش تنها باشد بلكه خدا با اوست.اگر دو نفر باشد خدا سومين آنهاست و اگر بيشتر يا كمتر باشد خدا هميشه با آنهاست و مواظبت مي كند از اعمال و حرفهاي آنها و اگاه باشيد و بدانيد كه خدا شاهد است بر تمام عالم»
خداحافظ التماس دعا

نامه شهيد محسن گلپايگاني
بسمه تعالي
خدمت مادر عزيز و مهربانم سلام عرض مي كنم.اميدوارم كه حالتان بحمدالله خوب باشد.من هم به لطف و ياري خدا سالم و سرحال هستم.الان اين نامه را با عجله و شتاب تمام مي نويسم زيرا يكي از افراد مي خواهد به بروجرد برود و همين الان به من گفت و منهم تصميم گرفتم كه خيلي سريع و باعجله اين نامه را بنويسم.از قول من به حاج آقا دائي و فرزندانشان آقا مجتبي و خانمشان و آقا مصطفي و سهيلا و مادر عزيزش و همچنين آقا ابوالقاسم و حاج آقا بزرگ سلام ميرسانم.و نيز به حاج آقا محمود و فرزندانشان سلام مي رسانم.من الان در يك اردوگاه به صورت نيمه وقت در نزديكي هاي انديمشك هستم.ولي از اينجا حركت خواهيم كرد.
حتي المقدور سعي مي كنم كه با شما تماس بگيرم.
از دعا من و همه را فراموش نفرمائيد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
محسن