مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1347
محل تولد: بروجرد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

فرازي از وصيت نامه شهيد:
از برادران وعزيزانم مي خواهم كه خود را با سلاح علم وعشق وايمان مجهزكنند، ودر تهذيب نفس وجهاد اكبر وجهاد اصغر كوشا باشند . وامام،اسلام وانقلاب را ياري كنند. قرآن زياد بخوانند ودر حفظ وعمل به آن بكوشند .حسين جان اي قلب ما سوخته عشق توست،چه كنم اگر موقع مرگ سر اين غلامت را به زانو بگيري و روز ورود هم ما را شفاعت كني.

  • 1540996kakc001