مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1343
محل تولد: بروجرد
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

سلام علیکم با درود بیکران به رهبر انقلاب اسلامی ایران و رهبر مسلمین جهان آن نور هدایتی که ما را از تاریکیهای ظلمانی نجات داد و به ما عزت و شرف بخشید و با درود بیکران به پاکان خداوندی آنهایی که اطاعت خداوند را بدون کم و کاست انجام می دهند و با سلام به خاتم پیامبران حضرت محمد (ص) آن آقایی که به بشریت آبرو بخشید و با سلام به تمام امامان و تمام خوبان . خداوند بزرگ خدایا انسان موجودی است که اگر به فرمانبری از تو فرمان ببرد همیشه در راه درستی گام می نهد و اگر به فرمانبری از هوای نفس فرمان ببرد که در راه خواری شرکت قدم بر می دارد و ما اگر عبادتی هم با احساس و با معنویت انجام دهیم آنها برای شکر نعمت از پروردگار می باشد . خداوندا ما به رحمت تو دلبسته ایم و اگر رحمت تو نباشد به عذاب الیم می رسیم خداوندا ما بنده ای گناهکاریم و جز تو کسی را نداریم که از تو مغفرت می جوییم . خدایا به ما توفیق بندگی و توفیق عبادت خالص و توفیق پیروی از خودت را بده خدایا من شرم دارم که اسم بنده روی خودم بگذارم از تمام دوستان و آشنایان می خواهم مرا ببخشند و از خداوند برایم طلب مغفرت کنند . خدمت پدر و مادر عزیزم سلام عرض می کنم و امیدوارم که در تمام حالات خوب و موفق باشید از تمام خانواده ام می خواهم که اگر خداوند بزرگ یاری کرد و ما را به بندگی پذیرفت و شهید شدم که این را بعید می دانم امیدوارم که خداوند به شما صبر عطا کند و از مادر عزیزم می خواهم که مرا ببخشد و شیر مادری را بر من حلال کنند و گریه نکند هر کس از خانواده خواست گریه کند این کار را پنهان انجام دهد و اگر از من می پرسید که برای من نباید گریه کنید بلکه برای مظلومیت امامان اهل بیت گریه کنید که واقعا” جای گریه دارد دیگر عرضی ندارم امیدوارم که مرا ببخشید و از تمام دوستان و آشنایان و فامیل حلالی می خواهم . مصطفی هاتفی . امام را دعا کنید .

  • 1816542KAKA004
    1816542kakc001