مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1345
محل تولد: خرم آباد
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

بسمه تعالي ما شهدا را از دست ندا ايمن و خود نيز وقتي بدست خواهيم آمد كه شهيد شويم دكتر شهيد بهشتي
با ديگر شيرمردي از صف ياران حسين در دل محرومين روستاهاي استان لرستان آنجا كه سربازان حسين مي خروشد ولي اينبار با خروشي جانانه و عروجي خونين قافله سالاري مظلوميت هوشمند بيرانوند در سال 1345 در روستاي كاسيان رستم خواني در 15 كيلومتري مركز بخش چغلوندي در خانواده اي بسيار فقير اما در عين حال معتقد به خدا و قرآن و اسلام متولد شد وي در سن 8 سالگي به بيماري دچار شد و خانواده اش از حيات دوباره وي نااميد شده بودن و اما چون خدا نخواسته بود از اين مرضي بهبود يافت و دوران ابتدايي در روستا و دوران سه ساله راهنمايي را از روستا تا مركز بخش با هزاران مشكل تحمل نمود و در اثر فقر مالي قادر به ادامه تحصيل نبود ولي ايشان در آزمون مركز آموزش كشاورزي بروجرد قبول شد و از نظر درسي استعداد عجيبي داشت و از نظر اعتقاد به اسلام و هميشه با منافقين و افراد فرصت طلب و سازشكار در ستيز بود و از نظر ورزش در دوران ابتدايي و راهنمايي و چه در دوران دانشجويي قهرمان دو بود و از نظر رزمي بطور متوالي در جبهه هاي حق عليه باطل شركت نمود به طوري كه وجب به وجب خاك جنوب و غرب كشور اسلامي شاهد و گواهي بر اين مدعا است وي در جبهه هاي هويزه و سوسنگرد و بستان و موسيان و بازي دراز و دربنديخان پادگان حميد و بالاخره آخرين سفرش در سليمانيه عراق در تاريخ 64/12/16 بديدار معشوق شتافت وصيتنامه وي دو روز قبل از شهادت بسم الله الرحمن الرحيم جنگ جنگ است و عزت و شرف ميهن در گرو همين مبارزات است و امام خميني و بندگان خود را مالك آن كردي و ما خود را از آن جدا نمي دانيم زيرا تو خود فرمودي كه بازگشت همه به سوي اوست ما مي جنگيم و با تماتم قدرتي كه در وجود داريم و از هيچ قدرتي جز قدرت خدا ترس و واهمه اي نداريم و خدايا عشق به تو است كه پيروزي مي آورد و ايمان به تو است كه ما را مانند كوه استوار در مقابل زورگويان نگه داشته است و اميد به تو است كه صبر و شكيبايي به بندگانت ارزاني داشته است و خدايا قلبم تويي و روح تويي و جسم و جانم تويي و در هنگام جنگ سلاحم تويي و در هنگام عبادت محبوبم تويي و در تاريكي و ظلمت شب چراغ هدايتم تويي خدايا چنان ايماني را به من بده كه بتوانم تمام ارزشهاي معنوي را در مقابل دشمن تو و دشمن قرآن و دشمن رسول اكرم بكار گيرم خدايا تو بدان كه جز براي رضاي تو مي جنگم و عشق به تو است كه پيروزي مي آفريند و خدايا نظر لطفي بر اين رزمندگان عنايت فرما تا با شكست صداميان غفلتي بتوانند تمام مسلمي را در چنگال قدرتهاي شيطاني نجات دهند و خدايا ما را مصداق شعار امام حسين قرار بده كه فرمود مرگ سرخ بهتر از زندگي ننگين است و خدايا نظر لطفي بنما كه من شهيد شوم شايد با شهادتم دين اسلام ادا نمايم و خدا يا دعاي اين بنده حقير را مستجاب بفرما چرا كه فقط تويي اميد من و به جز تو كسي را ندارم اي الرحم الرحمين اي كه مي ميراني و بعد زنده كني و سپس به حساب گناهان مي رساني دوستان و برادران من با چشمي باز به جبهه امدم و كوركورانه نيامده ام و با تمام وجودم تشخيص دادم كه به جبهه بيايم و كسي به من زور نگفت و خودم ا زادانه اكمدم و خدايا اگز گناهي كردم و به خاطر خون شهدا مرا ببخش و دوستانم و برادران پاسدار حرمت خون شهدا باشيد و در فكر رزمندگان باشيد و هميشه دوستان و برادران پاسدار حرمت خون نباشيد و در فكر رزمندگان باشيد و هميشه نماز را به پا داريد و از دعا غافل نباشيد و نماز جمعه را فراموش نكيد و چون اين دعاها و نمازها است كه انسان را مي سازند و هيچ وقت نماز و دعا را فراموش نكنيد و امام را هميشه دعا كنيد و دهن منافقين را بكوييد و همين اينها كه دم از خلق مي زنند ولي خلق را با بمب نابود مي كنند و اي لعنت خدا بر آنها باد آنها در زمان پيامبر مسجد ضرار را در مقابل پيامبر علم كردند و پيامم به امت شهيد پرور اين است كه بچه هايشان را به جبهه ها بفرستند كه زودتر شر صدام و صداميان را بكنند و با پيروزي بر صدام وارد قدس شويم و انشاء الله پرچم لا اله الا الله را در سراسر جهان برافراشته كنيم و خونسردي خودتان را حفظ كنيد تا منافقان ضعف شما را نگيرند و پشتيبان ولايت فقيه و روحانيت مبارز باشيد و اسلام صد در صد پيروز است چون وعده الهي است كه نصرت به رزمندگان جان بر كف  مي دهد و مادر و برادرانم و براي من ناراحت نشويد و صبر و شكيبايي را حفظ كنيد و كه مشتي بر دهان ياوه گويان است و دعا كنيد و كه من شهيد بشوم و هر چه از من باقي ماند به مستمندان بدهيد و مادرم هيچ كاري براي تو نكردم و اما اميدوارم كه شيرت را حلالم كنيد  چون خداوند فرموده بهشت زير پاي مادران است صبر كن و گريه و زاري نكن و خوشحال و مستحكم به ريسمان الهي چنگ بزن و ضمناً مقداري قرض دارم آنان را بدهيد و شايد از گناهانم كاسته شود و از بچه هاي انجمن اسلامي دانشجويان قرض كردم و از آنها بپرسيد و قرض آنها را پس بدهيد و دعاي خير بدرقه راه همه شما باد حقير شما هوشمند بيرانوند