مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: الشتر
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

الهي سپاس تو را كه راه هدايت نماياندي
دلم را قبول كلام خويش نرم كردي، و معرفت و كمال عنايت كردي، چشم دلم را به دين سنت پيامبر(ص) روشن نمودي
الهي تو را سپاس كه توفيقر جهان اعطا فرمودي در مرحله اول جهاد با نفس و در مرحله بعدي جهاد اصغر جنگي كه بر ما تحميل شده در اين مرحله از آن كه به حساس ترين مرحله آن رسيده و در اين زمان اسلام ياري مي خواهد خواستم ياري كنم اسلام را خواستم ياري كنم دين خدا را. راه جهاد را با درك و ايمان انتخاب كردم سنگر مدرسه را به خاطر اهميت جنگ رها كردم مي خواستم مسلماني باشم كه در آخرت رد سفيد باشم و در پيشگاه با عظمت خداوند دست خالي نباشم مي خواستم اسمم در دفتر رزمندگان اسلام در قيامت ثبت شود، مي خواستم راه حسين(ع) را بپيمايم كلاس درسي را كه مهم بود به خاطر اين فعل مهم(يعني جنگ) بطور موفق رها كردم واين بدين معني است كه كه جبهه جنگ خالي از درس وعلم است وليكن جبهه هم سنگر ستيز با اشرار است وهم سنگر علم ومعرفت جبهه مدرسه عشق است جبهه دانشگاه است اين مدرسه تمام دانش آموزانش را قبولي مي دهد فقط مرحله اول اين مدرسه را نيت پاك وخالص بگذاري و قدم اول را براي خداوند بگذاري قبول شوي اگر خداوند عمر دهد اسم شما در دفتر الهي ثبت است واگر خداوند شهادت عنايت فرمايد چه شهادت والا ترين مرگ است شهيد اين مدرسه هميشه شاهد است شهيد عاشقي است كه به عالم معني پرواز مي كند به درگاه حق مي رود و خود را شاهدي جاودانه مي كند چند كلامي به افتخار با امت حزب الله دارم امت رسول الله، دل را به عشق الهي و معرفت وكمال پر كنيد، افرادي مفيد به احكام اسلامي باشيد، در عمل به احكام الهي پيشقدمتر از ديگران باشيد در اين جهان كه خورشيد اسلام از ايران درخشيدن گرفته به همت و صبر واستعانت و از خداوند سبحان دين خدا را ياري كنيد كه تن مسلمانان مستضعفان جهان با درخشش اين خورشيد جاني تازه گيرد و اما
پدر ومادرم خداوند به شما صبر دهد خداوند به شما در اين دنيا عزت وشرف و در آخرت پاداش نيكو اعطا فرمايد خداوند
فقط مي دانم كه اجر وپاداش شما در صبري پيشه مي كند چقدر است پدر ومادرم نمي خواهم بگويم گريه نكنيد زيرا عاطفه شما قابل احترام است وليكن راضي به رضاي خداوند تعلي باشيد از اينكه زحمت و رنج كشيده و فرزند خويش را تربيت
تا بدين مرحله از زندگي رسانيده ايد از شما تشكر مي كنم اگربدي كرده ام عفو كنيد برادران عزيز شما نيز كه هميشه به
بنده لطف و مهرباني خاصي داشته ايد بدي هايم را ناديده بگيريد و طلب عفو دارم هميشه ياور ونگه دار اسلام باشيد پيرو
امام باشيد خواهرانم شما شما نيز عفوم كنيد پيرو حضرت زهرا (ع) باشيد از شما دوستان و اقوام طلب عفو وبخشش دارم
براي همگي پيروزي و موفقيت و سلامتي از خداوند عزوجل خواهانم.   

نامه ای ازشهید پرویزحسنوند
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت پدرومادرعزیزم سلام عرض می کنم سپاس خداوند تعالی را که این چنین رهبری را برای مسلمین حفظ کرد وبرای هدایت مسلمین به پاخواست وملت ایران راآگاه نمود وبه صراط مستقیم با لطف وعنایت باری تعالی رهنمون کرده وسلام به آقاصاحبالزمان (عج)وسربازان امام زمان.باری پدرومادرعزیزم امیداست درپناه حق سلامت باشید وامیداست سلام فرزندتان رابپذیرید اگرازاحوال اینجانب خواسته باشید الحمدلله سلامتی حاصل وبرقراراست .ازطرف بنده به مشهدی اسدهراتی وسعید وحمید ،باخانواده سلام برسانیدخدمت مشهدی صورت وشاه دوستی وعیسی سلام برسانید.خدمت عبدالحسین وامید علی سلام برسانید.خدمت خواهرانم آذرو زهراومهری وخدمت برادرانم احمد،چنگیز،بهروز،سلام می رسانم .خدمت دایی عزیزم مشهدی عزیزالله وعموی مهربانم باباخان سلام برسانید درپایان ازخداوند متعال برای همه خویشاوندان ودوستان آرزوی سلامتی وبرای رزمندگان پیروزی عاجل را خواهانم لازم به توضیح است که بنده روز64/1/24 که به تهران رسیدم همان روزبه بنده ماموریت دادند وبه ارومیه رفتم وحالادرارومیه هستم .درخاتمه خدمت زاهدین وخانواده ایشان سلام گرمی می رسانم امیداست درپناه حق سلامت وموفق باشند.ان شاءالله
به امیدپیروزی سربازان اسلام وبه امید تعجیل درظهورآقاامام زمان (عج)آدرس:ارومیه :ق،ح،س،مجتمع شهیدبروجردی صندوق پستی 994 کدپستی 57135 قسمت ابزارآلات.

 

 

 

 

نامه ای ازشهید پرویزحسنوند
با سلام ودور فراوان به رهبرکبیرانقلاب اسلامی وبا درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی ایران وبه رزمندگان کفرستیزاسلام که درجبهه های حق علیه باطل حماسه می آفرینند.برادرعزیزم جناب آقای حسنوند سلام علیکم پس ازتقدیم عرض سلام شمابرادرعزیزم راازخداوند متعال خواهانم امیدوارم که به درگاه ایزد منان که همیشه صحت وسلامت بوده باشید وباری برادرجان مادرروستای بوکان می باشیم وهیچ گونه ناراحتی ندارم بجزدوری ودیدارشما برادرعزیزم وباری برادرجان اگرازحال اینجانب خواسته باشید الحمدالله صحت وسلامت می باشم وباری برادرجان پول نان که دادم به یارودادی یا نه راستی برای قناره هایم ارزن بخر تا موقعی که خودم می آیم قناری ها ازدستم نرود جواب نامه را فوری بنویس.

 

 

 

 

نامه ای ازشهید پرویزحسنوند
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت پدرومادرعزیزم سلام وبا سلام ودرود فراوان خدمت ولی عصر،وباسلام به امام کبیرمان وباسلام به حماسه آفرینان جبهه توحید وبا سلام به تمامی خانواده های شهدا،پدرومادرعزیزامیدوارم درپناه حق سلامت وخوش باشید اگرازاحوال اینجانب خواسته باشید الحمدالله سلامتی حاصل است وجای نگرانی نیست ازطرف بنده خدمت دایی عزیزم وعموی مهربانم سلام برسانید وازطرف بنده خدمت برادرعزیزم احمدرضا سلام برسانید خدمت زاهدین خیرالهی با حاجی آقا خیرالهی سلام برسانیدازطرف بنده خدمت تمامی اقوام وخویشان ودوستان سلام برسانید ازاینکه زحمت کشیده اید اورکت برایم فرستادید متشکرم ،اورکت درتاریخ 63/7/16 به دستم رسید(با نامه داخل آن)دیگربیشترازاین مزاحم نمی شوم امیدوارم همیشه پیروزوموفق باشید.به امیدپیروزی رزمندگان اسلام وبه امید فتح کربلای حسینی.التماس دعا برای امام ورزمندگان. 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت خانواده عزیم سلام عرض می کنم.با آرزوی طول عمربرای امام عزیزمان وبا سلام به تمامی رزمندگان اسلام وباآرزوی تعجیل برای ظهورآقاامام زمان (عج)وبا آرزوی آزادی اسرای دربندعراق وبا سلام به خانواده های معظم شهدا.سلام پدرومادرعزیزم امیدوارم درپناه حق موفق باشید الحمدالله بنده به سلامتی به مقصدرسیدم الحمدالله وبه شکرانه حال اینجانب خوب است ازطرف بنده خدمت دایی عزیزم وعموی مهربانم سلام برسانید خدمت مشهدی صورت،عیسی شاه دوستی سلام برسانید ثریا خانم را سلام برسانید ازطرف بنده خدمت پدرزاهدین که ازیک سفرمعنوی برمی گرددسلام برسانید(یابرگشته)زاهدین وکل خانواده ایشان را سلام می رسانم. احمدبرادرعزیزم را سلام برسانید چنگیزوبهروزرا سلام برسانید.عبدالحسین وامیدعلی وخواهرانم را سلام برسانید درپایان جهت اطلاع به عرض خانواده عزیزم همانطورکه قول داده بودم بنویسم که مقداری پول که ازتهران می خواستم بگیرم گرفتم دیگرعرضی ندارم همیشه خوش وخرم باشید.64/6/17  

 

 

 

 

نامه ای ازشهید پرویزحسنوند
خدمت مادرمهربانم وپدرعزیزم سلام.
باسلام ودرود بی پایان به ساحت اقدس آقاامام زمان وسلام ودرود مخلصانه به امام عزیزمان وسلامی ازسرشوروعشق به سربازان اسلام.پس ازتقدیم عرض سلام به مادرمهربانم وپدرعزیزم نامه را با نام خدای بزرگ آغازمی کنم باری مادروپدرعزیزم اگرازاحوالات اینجانب پرویزخواسته باشید به لطف وعنایت باری تعالی سلامت وخرمی حاصل وبرقراراست وجای هیچ نگرانی نیست ازطرف بنده به مشهدی صورت ،ومشهدی شاه دوستی اگرآنجا هستند سلام برسانید ومشهدی عیسی سلام برسانیدخدمت خواهرانم آذر،زهرا،مهری سلام برسانید ازپایان ازبرادرعزیزم بهروز می خواهم که با توکل به خدا ی بزرگ درسش را بخواند تا اینکه درآینده فرد مفیدی برای جامعه ایران واسلام باشددرپایان سلام مرا  چنگیزخان وچنگیزجان ازتهران پذیرا باش،ازطرف بنده اگراحمد به الشترآمد یا نامه نوشت سلام بنده را به او برسانید سلام بنده را به برادرعزیزم زاهدین خیرالهی وکیومرث وهوشنگ خیرالهی برسانید حتما”درپایان خواستم به عرض شما برسانم که اینجانب درتهران خدمت می کنم یعنی محل کارمان درتهران است نه آموزش دیدیم نه آموزش می بینیم کارمابه قول خودمان الشتریها دفتری است درپایان ازخداوند طلب بهروزی وخرمی برای شمادارم.63/10/6 به امیدپیروزی لشکریان اسلام.

 

 

 

 

نامه اي از طرف شهيد پرويز حسنوند به خانواده خويش :
باسلام به پيشگاه آقاصاحب الزمان(عج) وباسلام به امام عزيزمان وباسلام به حماسه آفرينان جبهه هاي نبرد حق عليه باطل وبا آرزوي پيروزِي هر چه سريعتر براي كفرستيزان اسلام وباسلام واميد صبروپايداري ا زخداوندتعالي براي ِخانواده هاي شهدا واسرا0 با رالهااين ماه مبارك اين ماه خودت را ماه آمرزش ما قرارده وما را از پرستش كنندگان واقعي خود قرارده و مارا مورد لطف وعنايت خودت قرارده (آمين يارب العالمين) باري پدر و مادر عزيزم اگر از احوال فرزندتان خواسته باشيد الحمدالله سلامتي حاصل و برقرار است و جاي هيچ گونه نگراني نيست از طرف بنده خدمت مشهدي صورت ومشهدي دروستي و مشهدي حبيبي سلام برسانيد خدمت دايي عزيزم و عموي مهربانم سلام برسانيد خدمت خواهرانم سلام مي رسانم ، برادرانم سلام مي رسانم خدمت تمامي اقوام و خويشاوندان سلام برسانيد عبدالحسين و اميد علي را سلام برسانيد خدمت خانواده خيرالهي سلام برسانيد ديگر عرضي ندارم . ولي لازم است بگويم كه نامه شمه در مورخه 64/2/30 به دستم رسيد آدرس احمد جان را دريافت نمودم . خيلي متشكرم وبراي همگي آرزوي سلامتي و خوشحالي و خرمي روز افزون از حضرت حق مي خواهم خوش و سرحال باشيد .

  • 1225153KAKA001
    1225153kakc001
    1225153kakc002
    1225153kakc003