مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
تاریخ تولد: 1338
محل تولد: خرم آباد
نام دانشگاه:
مقطع تحصیلی:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
نحوه شهادت: جبهه

آخرين نامه شهيد يعقوب بهاروند
السلام عليك يا ابا عبدا…
سلام بر محرم،سلام بر حسين،سلام بر عاشورا…سلام بر تمام عاشوراهاي تاريخ و سلام بر عاشورايي كه فردا و…آغاز خواهد شد.سلام بر امشب و سلام بر فردا كه خواهد آمد.سلام بر عباس كه ديشب خيمه ها را نگهبان بود و بر علي اكبر و قاسم كه امشب بر گرد خيمه ها دور ميزند.
سلام بر پير جماران نايب امام عصر منجي كل بشر و هدايتگر انصار اباعبدا…و لشگريان روح ا…در اين كربلا.و خدا يار و ياور نصرت دهندگان دين اسلام است.
با درود بر آنها كه از ما بودند رفتند و به دوست پيوستند و در نزد او روزي دارند و منتظر ديگر يارانند.
و با عرض سلام به خدمت برادرم اسحق
خداوند يارتان بار اي ياري دهندگان انقلاب سرخ حسين و با سلام و درود به خدمت پدر بزرگوارم و مادر بسيار مهربانم آنانكه يك همر رنج ما را كشيدند و جز اذيت و آزار از ما چيزي نديدند.پروردگار صبر ايوب به شما عطا كند كه چنين صبور و مقاوميد.ما را ببخشيد كه ما را نه لياقت سپاس از شماست و نه ياراي اينكه اداي احترام و زحمات شما را كنم ميدانم از دوري من بسي رنجوريد اما خدا يارتان باد كه ما كنون رو به حسين كرده ايم تا شايد ما را بپذيرد و جز يارانش قرار دهد.و شما نيز از اين بابت ميدانم خوشحال هستيد.بهرحال جاي هيچگونه نگراني نيست كه اگر خدا توفيق دهد بزودي خواهم آمد و اداي احترام خواهم كرد.
سلام بيكران به شما خواهرانم به شما آبروي ما و ديگر برادران.ما را نه شايسته سلام بر شماست و نه زيبنده است عمري اين برادر كوچك شما را اذيت كرد و كنون هيچ كاري براي شما نكرده چنين گستاخانه سلام ميگويد.اما ميدانيد شما رئوفيد و مهربان و مرا خواهيد بخشيد انشاءا…
و عرض سلام بخدمت برادران آن تقوي پيشه گان،آنان كه عمري ما را هدايت كردند و كنون مفتخريم اگر راهمان راست است و حق بدنبال آن رهنمودهاست خدا يارتان و دست علي بهمراهتان اي خدامردان.
و اما قبل از شروع كلام سلام مرا به خدمت كليه خويشاوندان بالاخص خانواده دائي و بچه هاشان و عموها و ديگر…برسانيد.
و اما اينكه چرا دير كردم و برادران و خواهران خود مي دانيد جبهه چگونه جائيست خود ميدانيد كه دل كندن از دنيا و لياقت پيدا كردن همگامي با باران خدا بسي مشكل است و مدتي ميخواهد و برنامه ميخواهد تا قلبها صيقل داده شود پاك شود زنگار از دلها كنده شود تا قلب مطمئن حاصل شود و ميدان رزم را با اطمينان خاطر به قتلگاه كفر تبديل كند.
شما ميدانيد كه بايد شاهد شب بود تا در عاشورا بتوان استقامت كرد بهتر ميدانيد كه بايد عاشق شد كه دوست جز عاشقان نپذيرد و بايد مخلص شد كه او جز مخلصان نپذيرد.
خود ميدانيد كه وجودي سراسر عاشق و پر مهمات ميخواهد كه در مصاف با دشمن درون و خصم بيرون موفق بدر آيد.و براي اينكار چه جايي بهتر از جبهه،دانشگاه،بنيانگذار حسيني،رئيس مولا امام زمان و مدرس و استاد روح خدا و خدا را شاكريم كه ما لياقت داد تا در اين دانشگاه دانشجو شويم و از او خواهانيم كه لياقت دهد تا خوب درس بياموزيم و بكار گيريم.
عزيزان بايد كه وفاي ابوالفضل آموخت و صفاي علي اكبرو نواي قاسم تا عاشورايي به زيبايي عاشوراي حسين ترسيم كرد.
شبهاي زيباي اينجا انسان را به وجود مي آورد.بوي بهشت هر بصيري را مشامش را خوشبو مي كند و نسيم ملايم سحرگاهان و شامگاهان بوي نسيم كربلا را بهمراه دارد.
اشكهاي سحرگاهان باران انسان را بياد شب شاهدان عاشورا و روز شيران آن مي اندازد و ناله هاي دوستان و صحبتشان با مولايشان اسنان را به ياد بيعت انصار حسين در آن شب موعود مي اندازد.
اين چند كلام را نه از باب نامه نوشتم بلكه قلم چرخيد و انگاشت اميدوارم پيش آنانكه عاطفه لطيفشان به نگراني شان مي افزايد خوانده نشود بالاخص پدر و مادرم.
عزيزان مسلح شدن به معارف اسلامي مهمترين مسئله ايست كه راهنماي بشر خواهد شد و انسان كوچك را به عظمتي خواهد رساند تا طوفانها از جايش تكان ندهند و درياها خروش او خواهد شد و چون كوهها محكم خواهد شد و خدا را البته اكبرگويان به نبرد خسم و شيطان درون خواهد شتافت و خوش بحال آنان كه انيگونه اند پرنقان غالبند و او را به بندگي كشانده اند خدايا ما را كمك كن كه اينگونه باشيم.
از اينكه نامه هاي من بفرم نامه هاي معمولي نوشته نمي شود براي اين است كه بدانيد شما و چه بچه هاي شما در چه سطحي است و چگونه است و از اينكه نتوانستم به مرخصي و زيارت پدر و مادرم و همه عزيزان بيايم معذورم زيرا ماموريت در حال اتمام بود و ديگر ارزش آمدن نداشت انشاءا…اگر عمري باشد طولي نمي كشد كه خدمت خواهم رسيد.
و در پايان از كليه برادران و خواهران و خويشان و…همه آنهايي كه ما وظيفه مان بود در اين مدت سلامي خدمتشان داشته باشيم و نكرده عذر ميخواهم اميدوارم ما را ببخشند.
خدا يار و ياور كليه كساني كه در راه اسلام و انقلاب اسلامي خدمت ميكنند و نيز با آرزوي طول عمر براي امام امت تا انقلاب مهدي از شما خداحافظي مي كنم خدايا سالهاي عمر ما فداي لحظه هاي عمر امام ما
و من الله التوفيق
برادرت يعقوب

 

 

 

نامه شهيد يعقوب بهاروند
با درود به فرزند زهرا مهدي صاحب الزمان و با سلام بر پير جماران روح خدا و با درود بر آنانكه از ما بودند رفتند و به دوست پيوستند و در نزد خدا روزي دارند و منتظر ديگر يارانند.
و با سلام به برادر عزيز و گرامي اسحق، ما را كه اداي احترام نسبت به محبت شما در خودمان نيست زمان به نقد برميگشايم و از ايزد متعال طلب توفيقم دارم براي شما.خدا يارتان باد و قبول كند اعمالتان را
برادر عزيز ما را نه لياقت برچسب است كه بر ما زديد و نه در خور اين همه محبتيم.اما خدا را سخت شاكريم كه در ازاي اين توفيقعتم و در جمع عزيزان هستم و بالاخره پدر و مادر عزيزم را سلام ميرسانم صبرتان به استواري كره باد عمرتان به طولاني عمر نوح باد و طاعتتان در نزد خدا قبول باد.نظرتان بر اين جهان فاني باد كه سرايي است گذرا و در اين سرا هرچه مقاوم باشيد مقام از براي خدا آن هست ومورد قبول خداوند تعالي ،عزيزان از چه نگرانيد از درگاه خدا نترسيد و فرزندتان را براي خدا دوست بداريد فراق پسرتان شما را از خدا غافل مدارد از خدا بخواهيد تا او را در پناه مهدي به او سپاريد.
از من خواستيد كه بيايم انشاءا…خواهم آمد اما كي باشد معلوم نيست به احتمال قوي بزودي خواهم آمد اگر وضع حساس و حمله نهايي در پيش نباشد اما اگر حمله نهايي باشد در اين نزديكيها آنوقت ديگر حيثيت اسلامي و تكليف شرعي كه امام بر ما واجب كرده اجازه آمدن نميدهد.اينجا هركه قدم گذاشت بايد خود را بدست خدا بسپارد و جانب را به نياز اسلام و جبهه ها سپارد آنان كه ناخودند و در خورنده و براي خوردن ميروند و آنان كه طالب حقند و خلقي مي مانند كه اينها اهل ما نزنند، در مورد مرخصي هم فعلاٌ هم از 12 ساعت بيشتر نميدهند كه فرصت كمي است و ارزش آمدن در آن نيست.بلي برادر عزيز از اينكه اينبار زياد مينويسم معذورم ولي بدان كه هرچند كه نامه شما حاكي از ناراحتي پدر و مادرم بود ناراحتم كرد اما خوشحال كننده بود زيرا الحمدالله سلامتيد.سلام را به برادر عزيزم نصير برسان از قول من به او بگو كه از اينكه ميخواستي به ديدن من بيايي نياي متشكرم.روز سه شنبه كه پريروز باشد ما را از اهواز به يكي از مناطق شوش بردند در آنطرف دشت عباس در نزديكي پادگان عين خوش هستيم در مقر تيپ علي بن ابي طالب.در ديداري با محمدرضا به او گفتم كه در تلفنش بگوييد كه شما تشريف نياوريد زيرا اگر بيايد اذيت ميشويد و شايد هم مرا نبينيد بهرحال از شما مشتكرم.
و نيز سلام مرا به شير خواهران آن با تقوي مسلمان طيبه و الهه برسان بگو بر آنان كه تكليفشان چيست كاشتن بذر توحيد در دل كودكان سرزمين شهيدان و نيز بر ديگر خواهران خوبم زهرا دختر بابا آن عذرا زيبا،نوشين عفت و…كه يكايكشان را دوست دارم.
و برادر عزيزم آرش را كه برادرجان پدر و مادرت را دوست بدار و اذيت و آزار بر آنان روا مدار.در درست جدي باش و مرد تنبلي و سستي مباش كه فردا چون خورشيد بدرخشي و قلب و روان خود را به معرفت الله نظم بخشي.
برادرجان سلام مرا به كليه خويشان،عموها،دائي ها،خواهران و برادران بالاخص احمدرضا برسان و به جاي من به او تبريك گوي زندگي جديدش را در پايان برادر عزيز بدان كه دلها تنها بياد خدا آرام مي گيرد نه بياد اين حقير و امثالهم.پدر و مادرم را بگو كه دل بياد خدا داريد توكل بر خدا كنيد كه حسن اختتام هر كاري به قلب مطمئن و ميزان توكل بر خداست و اساساٌ هيچ كاري بدون رضاي خدا انجام نميگيرد.هميشه در دعاهاتان ذكر اللهم وفقنا لما تهب و ترضي (خدايا مرا موفق گردان در كاري كه رضاي تو در آن است)را فراموش نكيند.در پايان برادرجان هركه از دوستان ديديد سلام مرا برسانيد.
خداوند انشاءا…كليه كساني كه در راه تداوم انقلاب گامي برميدارند موفق كند و كليه كساني كه بر عليه اين انقلاب گامي برميدارند اگر قابل هدايت نيستند هلاكشان كند.
باميد پيروزي اسلام در سراسر بلاد
و من الله التوفيق
برادر كوچكت يعقوب-61/7/22

 

 

 

نامه شهيد يعقوب بهاروند
با سپاس خداي بزرگ و سلام بر مهدي موعود:و نايب بخش پير جماران روح خدا…و با سلام بيكران به به روان شهيدان كربلا به قافله ي سالاري حسين مظلوم و كاروان شهيدان انقلاب اسلامي به قافله سالاري شهيد مظلوم بهشتي و با سلام به خدمت برادر عزيز احمد رضا
خداوند انشاء الله شما را مؤيد و منصور به راه و توفيق بندگي و طاعت خودش را به شما عنايت فرمايد.اگر لطف كنيد سلام اين حقير را به خدمت كليه اعضاي خانواده محترمشان بالاخص دائي عزيز و زن داشي مهربان برسانيد همچنين يك زيارت قبولي از قول برادرتان خدمت خواهر.عزيز سهيلا و و ته ماه پاي و همچنين لاله و نصير و زهرا لا شهيد زهرا بگوئيد خداوند به آنها عمر طولاني و با سعادت عطا فرمايد :غرض از خدمت عرض سلام بود به خدمت آن برادر عزيز و ديگر برادران و خواهران مهربان و اگر چه باشيد خبر سلامتي خود را به خدمتان بگوييم در ضمن برادر عزيز خوزستان بسيار گرم است فصل خرما رسيده و هوا شرجي است و از گرمتر است و خداي نكرده هواي خوزستان به سرت نزند كه نرسيده تلف خواهي شد.برادر عزيز مي دانم قبل از هر چيز دوست داري از جبهه برايت بگوييم عزيز جان بايد بگويم آهنگران توجه شب همراه اجرا كرد اين لشكر حق رو به سوي كربلاست و من نزديك است وصال يا اراده با ميثاق و پايان فراق و هچران خالصانه فرا رسيده شب ميثاق و شب موعود نزديك خوشا آنان كه مورد قبول معشوق قرار مي گيرند -بهر حال ما قبلا در اهواز هستيم و بيكار مثل هميشه.خداوند خودش ببخشايد ما را:جواب نامه دير مي رسد ممكن است يك هفته برسد.

 

 

 

نامه شهيد يعقوب بهاروند
با شكر و سپاس خداوند بزرگ كه ما را به صراطي هدايت فرموده كه خير و صلاح اسلام و مسلمين در آن است و با درود به مهدي فاطمه ياري كننده لشكر اسلام و نايب به رحمتش زيباترين كلمه قرن اسوره تقوي …مقاومت و مبارزه روح خدا خميني كبير
بله عزيزان امروز كه روز رفتن است رفتن بسوي منزل آيينه بند.(خون)رفتن و آراميدن در (جمله هاي سرخ )در ان شناور آبها و خونها در پاكي هر صبح بي شبنم.امروز روز رفتن است رفتن بسوي معبد شيرين عشره ها و اين رفتن را ما تكليف شرعي مي دانيم وظيفه شرعي خود مي دانيم كه فرمان امام را لبيك گوييم و رفتنمان به خيمه فقط بدين منظور است و در اين آمدن عاشقانه اگر ديدار امام زمان پيش آيد يا قلم تقدير پروردگار بر شهادت ما انگاشته شود سينه چاك و عاشق مرا به شوي معشوق خواهيم شتافت و بالاخره تا پايان راه خواهيم رفت تا با اتصال به رفيق اعلي پيش آيد يا ظفرمندي و پيروزي نهايي و شعار مي دهيم پيش بسوي فتح كربلا سرخ.در اين رفتن بسيار خوشحاليم زيرا پرچمدار حركتمان روح خدا خميني بزرگ اين بزرگترين هست قرني و زيباترين كلمه قرن كه علي و از شمشير بر پيكر كفر و نفاق ميزند مي باشد و ياران شهيدي چون شهيد:مظلوم بهشتي و استاد شهيد مطهري و اميد آيند ه چون آيت الله منتظري دارد خط امام را همان خط اسلام دانسته و اقعيت عيني خط امام را در حركت و خط فرزندان امام شهيدان زنده خامنهئ اي و هاشمي ميدانيم و سفارش ميكنيم شما را كه به برنامه هاي فكري و سياسي و اجتماعي و -زندگي را از اين خط در بين بگيريد.كه اين همان خط سرخ عاشورا و شهيدان كربلا به قافله سالاري امام خميني شهداي و كربلاي 7 تير دفتر مركزي حزب به قافله سالاري شهيد مظلوم بهشتي است.برادران عزيز و خواهران بسيار گرامي :گرچه خود بهتر مي دانيد ولي از باي تذكر شما شفارش مي كنم كه خود را مسلح كنيد به شناخت و معارف اسلامي ذره دره وجودتان را از اين مهماني پر كنيد و با اين سلاح به نبرد دشمن بشتابيد به مبارزه عليه طاغوت دروني و طاغوت بيروني بپردازيد و نفس خود را به بندگي بگشايند و راه نفوذ به دشمن ندهيد كه وعده خداست كه ديگر آنكه امام را به تنها نگذاريد تا بار ديگر تاريخ مولا متقيان علي تكرار نشود و اسلام در خط واقعي خودش پيش رود و از شر منافقين راحت باشد.
پدر و مادر عزيز شما را به صبر و استقامت شفارش مي كنم به شما تبريك مي گوييم كه شايستگي معامله با خدا را داشته ايد به شما تبريك مي گويم كه امانت خدا فرزندتان را خوب نگهداري كرديد و امروز امانت را مخلصانه تقديم صاحب آسمانها و زمين كرديد مرا ببخشيد و حلالم كنيد جهت آنهمه زحمت كه به پاي من كشيديد و از دست من جز ناراحتي چيزي نديديد.صبر زيباست بخصوص صبر در مقابل مشكلات و مصيبت خداوند انشاءالله به شما صبر و استقامت عنايت فرمايد.مي دانم كه شما سعادت مرا مي خواهيد يقين داشته باشيد كه سعادت من جز اين نيست پس شما از اين جهت خوشحالباشيد و دعا كنيد كه خدا از گناهان ما بگذارد.

  • 1125532kaka002
    1125532kakc001