مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
برگرفته از کتاب گلبرگ شماره 122
بزرگداشت براي شروع جنگ نيست، براي دفاعيه که همه ازش خبر دارن! کي گفته که آغاز جنگ روجشن مي گيريم؟ اصلاً همه حرف ما اينه که ايران آغاز کننده جنگ نبود.
نوشته‌ای از شهید علم‌الهدی
در سنگر هستم. دراين خانه محقّر. در اين خانه فرياد و سكوت، فرياد عشق و سكوت، در اين سرد و گرم، سردى زمستان و گرماى خون، در اين خانه ساكن و پرجوش و خروش. سكون در كنار رودخانه و هيجان قلب و شور شهادت، خانه نمناك و شيرين ، كوچكى قبر و عظمت آسمان.
برگرفته از مجله امتداد
فرياد زدند: نرويد؛ منطقه پاکسازي نيست! دلمان رفت و از تعلق ها پاکيزه گشتيم و آشناي سيد که مي گفت: بگذار عاقلان تو را به ماندن بخوانند؛ راحلان، طريق عشق مي رانند. رفتيم و مجنون شديم و آواره ي خاکريزهاي طلاييه؛ سرگشته نخل هاي بي سر فتح المبين. به سه راهي شهادت رسيديم: خدا بود و آسمان بود و نور...
سنگرسازان بي سنگر
در جهان امروز و تاريخ فرداي كره ي زمين، انقلاب اسلامي ايران كهكشاني است كه راه كعبه را به گمگشتگان ظلمات كفر و شرك مي نماياند. كيست كه نداند اين كهكشان از كدام چشمه ي نور استفاده مي كند.
معذرت میخوام فریاد میکشم روزگاري نه چندان دور، افسانه نيست، قصه هم نيست. در همين سرزمين در پيروي از امام خميني رزم‌آوراني دل به خطرزدند که چشم جهانيان را خيره کردند. دشمن تا دندان مسلح راشکستند.