مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
برگزاری جلسه ستاد کنگره شهدای دانشجوی استان لرستان
دبیر ستاد کنگره شهدای دانشجو و مسول بسیج دانشجویی لرستان :امیدواریم شهدا کمک کنند تا با اطاعت محض از ولایت فقیه از پیچ تاریخی که رهبر انقلاب از آن یاد کردند عبور کنیم.
برگی از دفتر خاطرات سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل ( ع ) لرستان
من شهرام را به خاطر زیبا صحبت کردنش خیلی دوست داشتم؛ و به شوخی به او می گفتم که تو یک آدم پرحرفی هستی که کسی حریفت نمی‌شود...