مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
3 اردیبهشت؛
دومین کنگره شهدای دانشجوی لرستان، سوم اردیبهشت ماه امسال در خرم آباد برگزار می شود.