مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
شهدای شهرستان بروجرد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 امیرحسین فردوسی 1343 درگیری با اشرار در زاهدان
2 سهراب مصطفایی 1331 توسط ساواک
3 کوروش منصوری 1345 جبهه
4 شهریار رحیمی 1344 بمباران هوایی بروجرد
5 مصطفی هاتفی یگانه 1343 جبهه
6 حیدر معظمی گودرزی 1335 جبهه
7 عبدالله ملتمسی 1336 جبهه
8 تیمور معظمی گودرزی 1340 جبهه
9 محسن غرسبان روزبهانی 1347 جبهه
10 محمدحسین اوحدی 1337 جبهه
11 حبیب‌الله شاکرمی 1343 جبهه
12 حسین پورمحسنی 1338 جبهه
13 عبدالرضا بیرانوند 1345 جبهه
14 غلامحسین پژوهنده 1338 جبهه
15 ابراهیم دهقانی 1334 جبهه - اصابت ترکش
16 احمد حسینی 1344 جبهه
17 نادر میشانی فرد 1340 جبهه
18 مصطفی نوروزیان 1341 جبهه
19 ایرج خسروی 1338 جبهه
20 فریدالدین گلپایگانی 1340 جبهه
21 محمد قره سواری 1341 جبهه
22 محمد چوبکار 1339 جبهه
23 عبدالزهرا بحرانیانی 1334 جبهه
24 علی جابر انصاری 1345 بمباران هوایی بروجرد
25 سعدی موسیوند 1342 جبهه
26 فرناز سهرابی 1344 بمباران هوایی شهر بروجرد
27 شیرین نامداری 1347 بمباران هوایی بروجرد