مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
شهدای شهرستان پل‌دختر
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 عباس برجی‌پور 1345 جبهه
2 جواد سبحانی
3 محسن کرموند 1343 جبهه
4 محمد برمال (گلشن) 1343 جبهه
5 علی جودکی 1347 جبهه
6 علی محمد حاتمی 1345 جبهه
شهدای شهرستان الیگودرز
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 محمد ارکبان 1344 جبهه
شهدای شهرستان ازنا
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 محمود دهقان 1343 جبهه
2 قادر مهدوی‌کیا
3 علی ورمزیاری 1346 بمباران هوایی ازنا
4 علی‌اکبر توکلی 1338 جبهه
5 امیر فریدونی 1343 جبهه
6 محمدصادق پیریایی 1344 جبهه
7 عبدالرضا جدیدالاسلامی 1344 جبهه
شهدای شهرستان خرم‌آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 محسن عزیزی
2 سجاد عباس‌زاده
3 آیت دریکوندی
4 حسین محمدخانی 1344 جبهه
5 احمد مارابی 1339 حمله موشکی
6 علی‌محمد مرادعلیوند 1342 جبهه
7 جواد غفاری 1341 جبهه
8 سعید غضنفری 1337 جبهه
9 سید علیرضا شفیعی نجفی 1345 جبهه
10 سجاد سپهوند 1346 جبهه
11 اسماعیل سپهوند 1349 جبهه
12 امیدعلی زیودار 1342 جبهه
13 موسی رحیمی اصل مرز 1343 درگیری با اشرار
14 حسین دالوند 1345 جبهه
15 جعفر دالوند 1342 جبهه
16 نظرعلی دریکوند 1344 جبهه
17 هوشمند بیرانوند 1345 جبهه
18 یعقوب بهاروند احمدی 1338 جبهه
19 ایمان بابایی 1342 جبهه
20 ناهید احمدی مقدم 1342 حمله موشکی
شهدای شهرستان بروجرد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 کوروش منصوری 1345 جبهه
2 شهریار رحیمی 1344 بمباران هوایی بروجرد
3 مصطفی هاتفی یگانه 1343 جبهه
4 حیدر معظمی گودرزی 1335 جبهه
5 تیمور معظمی گودرزی 1340 جبهه
6 حبیب‌الله شاکرمی 1343 جبهه
7 مصطفی نوروزیان 1341 جبهه
8 فرناز سهرابی 1344 بمباران هوایی شهر بروجرد
شهدای شهرستان الشتر
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 محمود ندری 1344 جبهه
2 پرویز حسنوند 1344 جبهه
3 محمد بهروز هاشمی 1347 جبهه
4 یدالله صادقی 1344 جبهه
شهدای شهرستان کوهدشت
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 جهانشاه آزادبخت 1345 جبهه
2 منصور علی رستم‌پور 1342 جبهه
3 صالح رومیانی 1346 جبهه
شهدای شهرستان دورود
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 رضا رازانی 1342 جبهه
2 مرتضی ساکی 1345 جبهه
3 عباس حاجیوند 1344 جبهه
شهدای شهرستان نورآباد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 نیازعلی گل خاتون بانی 1342 جبهه