مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
شهدای شهرستان خرم‌آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 ام البنین رضایی 1345 بمباران هوایی شهر خرم آباد
2 احمد مارابی 1339 حمله موشکی
3 موسی رحیمی اصل مرز 1343 درگیری با اشرار
4 ناهید احمدی مقدم 1342 حمله موشکی
شهدای شهرستان بروجرد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 سهراب مصطفایی 1331 توسط ساواک
شهدای شهرستان الشتر
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 احمد نعمتی 1335 بمباران هوایی خرم‌آباد
2 رضا مرادی مقدم 1328 بمباران هوایی خرم‌آباد