مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
شهدای شهرستان پل‌دختر
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 عباس برجی‌پور 1345 جبهه
2 علی محمد حاتمی 1345 جبهه
شهدای شهرستان الیگودرز
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 محمد ارکبان 1344 جبهه
شهدای شهرستان خرم‌آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 علی‌محمد مرادعلیوند 1342 جبهه
2 جواد غفاری 1341 جبهه
3 سید علیرضا شفیعی نجفی 1345 جبهه
4 سجاد سپهوند 1346 جبهه
5 اسماعیل سپهوند 1349 جبهه
6 امیدعلی زیودار 1342 جبهه
7 جعفر دالوند 1342 جبهه
8 نظرعلی دریکوند 1344 جبهه
9 یعقوب بهاروند احمدی 1338 جبهه
10 ایمان بابایی 1342 جبهه
11 ناهید احمدی مقدم 1342 حمله موشکی
شهدای شهرستان الشتر
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 محمود ندری 1344 جبهه
2 پرویز حسنوند 1344 جبهه
3 محمد بهروز هاشمی 1347 جبهه
4 یدالله صادقی 1344 جبهه
شهدای شهرستان کوهدشت
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 منصور علی رستم‌پور 1342 جبهه
شهدای شهرستان دورود
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 مرتضی ساکی 1345 جبهه
2 عباس حاجیوند 1344 جبهه
شهدای شهرستان بروجرد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 حیدر معظمی گودرزی 1335 جبهه
2 تیمور معظمی گودرزی 1340 جبهه
3 مصطفی نوروزیان 1341 جبهه
شهدای شهرستان ازنا
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 عبدالرضا جدیدالاسلامی 1344 جبهه