مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
شهدای شهرستان خرم‌آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 سعید غضنفری 1337 جبهه
2 یعقوب بهاروند احمدی 1338 جبهه
شهدای شهرستان بروجرد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 حیدر معظمی گودرزی 1335 جبهه
2 محمدحسین اوحدی 1337 جبهه
3 ابراهیم دهقانی 1334 جبهه - اصابت ترکش
4 ایرج خسروی 1338 جبهه