مقام معظم رهبری: تكریم شهیدان به آن است كه این ملت هرگز در برابر سلطه گران مستكبر سرخم نکند . یاد شهیدان باید همیشه در فضای جامعه زنده باشد.
شهدای شهرستان پل‌دختر
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 عباس برجی‌پور 1345 جبهه
2 محسن کرموند 1343 جبهه
شهدای شهرستان خرم‌آباد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 ام البنین رضایی 1345 بمباران هوایی شهر خرم آباد
2 حسین محمدخانی 1344 جبهه
3 احمد مارابی 1339 حمله موشکی
4 علی‌محمد مرادعلیوند 1342 جبهه
5 اسماعیل سپهوند 1349 جبهه
6 امیدعلی زیودار 1342 جبهه
7 حسین دالوند 1345 جبهه
8 نظرعلی دریکوند 1344 جبهه
9 ایمان بابایی 1342 جبهه
شهدای شهرستان بروجرد
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 امیرحسین فردوسی 1343 درگیری با اشرار در زاهدان
2 کوروش منصوری 1345 جبهه
3 مصطفی هاتفی یگانه 1343 جبهه
4 تیمور معظمی گودرزی 1340 جبهه
5 حبیب‌الله شاکرمی 1343 جبهه
6 عبدالرضا بیرانوند 1345 جبهه
7 احمد حسینی 1344 جبهه
8 نادر میشانی فرد 1340 جبهه
9 مصطفی نوروزیان 1341 جبهه
10 علی جابر انصاری 1345 بمباران هوایی بروجرد
11 سعدی موسیوند 1342 جبهه
12 شیرین نامداری 1347 بمباران هوایی بروجرد
شهدای شهرستان الشتر
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 احمد نعمتی 1335 بمباران هوایی خرم‌آباد
2 رضا مرادی مقدم 1328 بمباران هوایی خرم‌آباد
3 پرویز حسنوند 1344 جبهه
4 یدالله صادقی 1344 جبهه
شهدای شهرستان کوهدشت
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 جهانشاه آزادبخت 1345 جبهه
2 مجتبی آدینه‌وند 1345 جبهه
3 محمدعلیم عباسی گراوند 1343 جبهه
4 منصور علی رستم‌پور 1342 جبهه
شهدای شهرستان دورود
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 بهمن پاپی 1342 جبهه
2 مرتضی ساکی 1345 جبهه
3 حیدر سلیمیان 1341 جبهه
4 عباس حاجیوند 1344 جبهه
شهدای شهرستان الیگودرز
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 علیرضا ولیان 1337 جبهه
2 محمدحسین جوکار 1346 جبهه
شهدای شهرستان ازنا
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد نام دانشگاه رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شهادت محل شهادت توضیحات
1 بهرام توکلی 1344 جبهه
2 امیر فریدونی 1343 جبهه
3 محمدصادق پیریایی 1344 جبهه
4 عبدالرضا جدیدالاسلامی 1344 جبهه
5 ابوالقاسم باقری 1344 جبهه